Chemische verankeringen

Verlijmen stekwapening - Diabeton - Chemische ankers tunnelwand

Chemische ankers: Duizend maal precies 

Het plaatsen van chemische verankeringen is vaak een zaak van grote schaal. Al snel praten we over verschillende duizendenboringen, meters sleuven uithakken en tonnen wapeningsstaal per project. Met onze pneumatisch aangedreven boorinstallaties kunnen we aan een hoog rendement betonijzer verankeren.

Diabeton heeft de ervaring, de machines en de schaalgrootte om snel en efficiënt te werken. Door innovatieve werkmethodes en het maximale gebruik van gemechaniseerde oplossingen, kunnen we snel, precies en kwalitatief werk afleveren.

Van de boring tot de plaatsing van de wapeningsstaven vormen onze medewerkers een solide ploeg die uw werf in snel tempo in orde brengt. Daarbij handelen we steeds met respect voor de vooropgestelde verankeringsdieptes en de verwerkingsvereisten van de materialen.

Specificaties

  • De verankeringsgaten kunnen met diamant of met hardmetalen boren worden geboord.
  • Verankeringen in beton, metselwerk, natuursteen
  • Het verlijmen van wapeningsstaven/stekwapening in beton of metselwerk.
  • Verankeren van RVS of 8.8 draadstangen van M6 tot M64.
  • De boordiameters en boordieptes zijn afhankelijk van het verankeringsproduct en de technische fiches van de fabrikanten. Wij werken met volgende injectiemortels: Hilti Hit-RE 500 V3, Spit EPOBAR, Spit Viper XTREM
  • Diverse toepassingen:
- verankeren van staalconstructies, metalen balken, leuningen, balustrades,…
- verankeren van draadstangen voor het bevestigen van stootbalken tegen kaaimuren,...

Bekijk onze projecten!

Boringen in tramspoor - Diabeton - perslucht boringen


Verankeringen fundering brugpijler - Diabeton - Chemische verankeringen - verankeren stekwapening

Chemische verankeringen - Diabeton - Tunnelwand stekwapening verlijmen

Hilti Hit-RE 500 V3 - Verankeren betonijzer - Diabeton - ancrages chimiques


Spit EPOBAR - Diabeton - Verankeren draadstangen - verlijmen draadstangen kaaimuur


Spit EPOBAR - Diabeton - verlijmen draadstangen - bevestigen stootbalken kaaimuur

Percussie boringen - widia boringen - Diabeton - verankeringen in tunnelwand


Soyez le premier à recevoir nos dernières actualités par email

Àl'honneur